CONTOHTEKS
 

Persamaaan Bunyi Pada Setiap Pantun Disebut?

 

CONTOHTEKS.NET – Pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri atas empat larik, berima silang (a-b-a-b). Larik pertama dan kedua disebut sampiran atau bagian objektif. Biasanya berupa lukisan alam atau hal apa saja yang dapat diambil sebagai kiasan. Larik ketiga dan keempat dinamakan isi atau bagian subjektif. Menurut Surana (2010:31).
Pengertian lain R.O. Winsted, seorang pengkaji budaya melayu menyatakan bahwa pantun bukanlah sekadar gubahan kata-kata yang mempunyai rima dan irama, tetapi merupakan rangkaian kata indah untuk menggambarkan kehangatan cinta, kasih sayang, dan rindu dendam penuturnya. Dengan kata lain, pantun mengandung ide kreatif dan kritis serta padat kandungan maknanya.
Jenis-jenis Pantun
Dari segi isi, pantun dapat diklasifikasikan dalam beberapa jeis, antara lain;
1. Pantun Anak-Anak
2. Pantun Cinta dan Kasih Sayang
3. Pantun Adat Istiadat
4. Pantun Agama
5. Pantun Cerita
6. Pantun Nasehat
7. Pantun Pujian
Struktur Pantun Biasa
1. sampiran (pola a)
2. sampiran (pola a atau b)
3. isi (pola a)
4. isi (pola a atau b)
Ciri-ciri Pantun
Dilansir dari wikibooks, ada beberapa ciri dari pantun yaitu;
1. Memiliki rima a-a-a-a, a-b-a-b, a-a-b-b, a-b-b-a
2. Terdiri 4 baris dalam 1 bait
3. Baris pertama & kedua merupakan sampiran
4. Baris ketiga & keempat merupakan isi
5. 1 baris terdiri dari 8-12 suku kata
Syarat-Syarat Pantun

Adapun syarat-syarat membuat pantun sebagai berikut :
a. Satu bait pantun terdiri dari 4 baris
b. Baris ke-1 dan ke-2 adalah sampiran dan baris ke-3 dan ke-4 adalah isi pantun
c. Satu baris pantun terdiri dari 8 – 12 suku kata
d. Pantun bersajak a-b-a-b
Fungsi Pantun
Secara umum peran sosial pantun adalah sebagai alat penguat penyampaian pesan.
Suatu pesan (Baik itu nasihat, sindiran dan lain-lain) akan terdengar lebih menarik jika disampaikan dalam bentuk pantun.
Sebagai contoh, ketika seseorang berpidato, pada saat dia mengakhiri pidatonya biasanya pasti mengucapkan “Sekian, Terimakasih, Assalamu’alaikum”. Cara mengakhiri pidato semacam itu sudah sangat umum kita temui, dan terkesan biasa-biasa saja. Tetapi akan terdengar lebih menarik jika salam penutup pidato disampaikan dalam bentuk pantun.
Contoh:
“Teringat jalan sama kekasih..
Aku-pun tersenyum di waktu Subuh..
Cukup sekian terima kasih..
Assalamu’alaikum warahmatullah wabarkatuh…”
Kandungan Pantun/Pantun Melayu
Pantun merupakan satu puisi Melayu sejati. Pantun terpendek terdiri daripada dua baris yang mempunyai ikatan berirama dan mempunyai sebutan yang sama dihujungnya. Baris-baris ini pula boleh dikumpulkan menjadi empat, enam ataupun lapan baris. Jarang terdapat pantun yang melebihi lapan baris dan pada kebiasaannya pantun terdiri daripada empat barisan.
Pantun terbahagi kepada dua bahagian sama banyak rangkapnya, iaitu bahagian pembayang dan diikuti pula dengan maksud pantun. Bahagian pembayang bagi pantun empat kerat terdiri daripada dua ayat pembayang dan dua ayat maksud, dan bagi pembayang pantun lapan kerat adalah empat ayat pembayang dan empat ayat maksud dan demikianlah seterusnya.
1. Pembayang atau Sampiran
Pembayang terletak pada bahagian setengah pertama setiap rangkap pantun.Pembayang memainkan peranan untuk memberi persamaan bunyi/rima kepadamaksud. Pembayang pada baris pertama hendaklah ada hubung kait denganpembayang pada baris berikutnya dalam setiap rangkap pantun.
2. Maksud atau Isi
Maksud atau isi terdapat dalam setengah bahagian kedua dalam setiap rangkappantun. Pada bahagian inilah tersurat dan tersiratnya apa yang hendak disampaikandalam pantun tersebut(tema).
3. Perkataan
Pantun biasanya mengandungi empat atau tiga patah perkataan pada tiap-tiap baris.Pantun yang baik memaparkan bilangan perkataan pada tiap-tiap baris yang sama bilangannya.
4. Suku Kata
Tiap-tiap patah perkataan terdiri daripada tiga atau empat suku kata. Dalam tiap-tiapbaris pula hendaklah mengandungi antara lapan hingga dua belas suku kata. Pantunyang baik mengandungi jumlah suku kata yang sama banyak.
5. Rima atau Bunyi
Rima ialah bunyi yang sama pada bahagian tengah atau akhir pada tiap-tiap barispantun. Rima yang baik mempunyai bunyi yang sama dalam setiap rangkap pantun.Rima pada baris pertama pembayang mestilah sama dengan rima baris pertamamaksud dan begitulah seterusnya Rima pantun yang terbaik ialah a,b,a,b dan ada juga berima a,a,a,a.

BACA:  Kebiasaan Hidup Kura-kura

Artikel ini dikunjungi dengan topik . Baca juga artikel menarik lainnya .