CONTOHTEKS
 

Drama Sunda Singkat

 

CONTOHTEKS.NET – Drama adalah suatu aksi atau perbuatan (bahasa yunani). Sedangkan dramatik adalah jenis karangan yang dipertunjukkan dalan suatu tingkah laku, mimik dan perbuatan. Sandiwara adalah sebutan lain dari drama di mana sandi adalah rahasia dan wara adalah pelajaran. Orang yang memainkan drama disebut aktor atau lakon.
Jenis-Jenis Drama
Drama menurut masanya dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu drama baru dan drama lama.1. Drama Baru / Drama Modern
Drama baru adalah drama yang memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada mesyarakat yang umumnya bertema kehidupan manusia sehari-hari.
2. Drama Lama / Drama Klasik
Drama lama adalah drama khayalan yang umumnya menceritakan tentang kesaktian, kehidupan istanan atau kerajaan, kehidupan dewa-dewi, kejadian luar biasa, dan lain sebagainya.
Nah, adapun drama sunda adalah drama yang menggunakan Bahasa Sunda.
Drama Sunda Singkat
Berikut salah satu contoh drama sunda singkat yang kami lansir dari Thisliem.mywapblog.com:
Di kampung Pasundan, hirup dua jajaka yatim piatu nu taat kana agama. Maranehna, teu sarua jeng pamuda saumuranana nu resep hura-hura ngahesekeun kolotna. Sabalikna, Dua jajaka eta mah rajin babantu ka saha wae, rajin ngaji, sarta jujur. Geus sapantesna, warga kampung Pasundan resep tur percaya pisan ka Asep sareng Usep, eta ngaran maranehna.
Mung, dasar jelema, aya wae nu resep jeung nu teu resep. Saha nu teu resep ka Asep sareng Usep? Nu teu resepeun ka maranehna nyaeta kulawarga Nini Gumeulis. Nini Gumeulis teh ngagaduhan tilu murangkalih, nu sakabehna awewe, ngaran-ngarana teh nyaeta Gloria, Garneta, jeung Victoria. Lebay pisan nyak? Maranehna hobi hura-hura, teu resep ibadah, tur sedil ka jelema anu taat agama.
Peuting eta Asep sareng Usep nuju ngaos Al-Qur’an.
…………..(Ngaos bari sila)
Ari Nini Gumeulis jeung budak-budakna keur dugem di Saung Rangon gigireun imah Asep Usep.
…………..(Joged lagu disko)

Gloria : Ih kenapa iyeu teh tiba-tiba teh gerah pisan? Hurungkeun atuh AG na.
Garneta : Hello, AG? AC kalee….AG mah Angin Gelebug, cinnnn.
Victoria : Kumaha atuh make AG mah bisi asup angin?
Nini : Cing sabar anaking, keun engke mamih rek meuli AC nu sagede panto ngarah maraneh teu hareudang bayongyang, galau tingkat nasional…..

(Ka kuping sora nu ngaos)

Gloria : Aduh mamih, itu suara apa?
Nini : Gehel pisan, eta sora saha ngaganggu wae. Hayu urang ontrog.

Arindit ka imah Asep sareng Usep nu jarakna teu jauh ti tempat dugem Nini Gumeulis sakulawarga.
(Panto digedor….)

Asep : Eta saha nya Us, gegedor kitu?
Usep : Duka atuh a, meni garandeng kitu, sanes Assalamu”alaikum kituh.
Asep : Cik buka heula ku Usep, aa mah pameng sakedik deui ngaosna.
Usep : Muhun a.
Indit muka panto….(Usep ngajenghok)

Garneta : Heh, ari maneh keur naraon, meni garaneng pisan. Pan gue eukeur dugem heppy-heppy…ganggu wae ajah tauuu.
Usep : Ehhhh….saha nu garandeng? Pan usep sareng aa nuju ngaos.
Nini : Maneh geus ngaganggu kana kasenangan anak kuring.
Usep : Usep mah teu ngaganggu da.
Gloria : Maneh hayang ditampiling ku gue?
Asep : Aya naon ieu teh meni raribut ciga di pasar? Nyantai atuh kaya di pantai.
Nini : Eh kalian, tau tidak? Ti baheula oge kuring, Nini Gumeulis anu cantik camperenik ciga manik-manik dina keramik tungtungna kecekik. Teu resep ka maraneh duaan teh. Sok pipilueun urusan batur…ih kepo deh.
Asep : Ti baheula oge apal Asep mah, sok rek naon? Da asep sareng usep mah teu salah nanaon, Cuma berusaha jadi orang jujur…bukan eyang subur.
Victoria : jujur? Lama-lama dikubur.
Usep : Justru itu, pan urang bakal dikubur jadi harus jujur dalam menjalani hidup. Jangan seperti pejabat yang koruptor. Makan uang rakyat.
Garneta : Ih lebay deh….sok bijak pisan. Hayu atuh ayeuna mah urang diadu, saha nu leuwih hebat ieu teh, wani teu?
Asep : hayu asep mah siap, sok rek ngadu naon? Ngadu hayam? Ngadu langlayangan? Ngadu naon?
Sakabehna marikir…..

Gloria : Ngadu elmu bela diri hayu?
Victoria : entong atuh teh, ke si Asep jeung usep bisi meunang…meunanggung malu maksudnya, hahahaha…
Usep : Usep gaduh ideu anu cemerlang membahana pisan….Kumaha mun ngadu pantun?
Semua : Satujuuu…
Asep : Ku asep dimimitian,
Makan apem hari selasa
Jangan dugem itu dosa
Victoria : Makan apem lima puluh kilo
Kami dugem, masalah buat loooo?
Usep : Atuh ku basa sunda pantuna, bahasa urang sararea…kieu yeuh
Ci karacak ninggang batu lila-lila jadi legok
Urang sarerea kudu saluyu ngarah hirup hente kagok
Nini : Budak olol leho, nyaho naon tentang hirup? Yeuh ku nini gumeulis dibere nyaho..
Tolomong kaleng hulu belut ditalian,
Hayu ah urang ngabebek daun sampeu jeung belut…(bari seuri)
Asep : Hayu atuh nini urang ngaliwet….
Nini : Ngaliweutna dibumi Asep sareng usep we nya, sakantenan ajarkeun nini sareng murangkalih nini ngaos nya..
Usep : Janten Nini eleh atuh….
Nini : Muhun nini mah ngaku eleh, taluk…teu tiasa kana pantun teh.
Victoria : Mih, naha kitu?
Nini : Atos ah hoyong bebek belut teu?
Semua : Hoyong…
Nini : matakan kudu nurut ka inung, anu geus ngandung… muja teh ka indung ulah ka gunung. Ti detik ieu nini Gumelis gentos nami janten Nini Tawakal. Asep sareng Usep janten murangkalih angkat Nini.
Usep : Alhamdulillah…..

Akhirna Nini Gumelis jadi indung angkat Asep sareng Usep. Maranehna hirup rukun tur bagja.

BACA:  Hubungan Antara Nilai dan Norma Sosial

Artikel ini dikunjungi dengan topik . Baca juga artikel menarik lainnya .