CONTOHTEKS

 

Agama Samawi dan Agama Budaya

 

CONTOHTEKS.NET –   A. Pengertian Agama   Kata agama, oleh sebagian ahli dikatakan berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti: a= tidak, gama= kacau. Jadi agama adalah tidak kacau. Selain itu adapula yang mengatakan bahwa agama berasal dari akar kata gam, yang mendapat awalan a dan akhiran a, sehingga jadilah agama yang berarti : jalan. Di […]

Lama Turunnya Al-Quran

 

CONTOHTEKS.NET – Al-Quran diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. turunnya Al-Quran ini tidak dengan sekali turun, tetapi berangsur-angsur dari waktu kewaktu. Turunnya ayat Al-Quran ini menurut sebagian ulama ada latar belakang (azbab An-nuzul) terlebih dahulu. Al-Quran turun pertama kali pada malam lailatul qadar, sebagai pemberitahuan kepada penduduk samawi (para malaikat) […]

Nama Lain Surah Al – Maidah

 

CONTOHTEKS.NET – Dilansir dari wikishia, Surah Al-Maidah disebut sebagai Al-Maidah disebabkan oleh dialog tentang makanan langit dan turunnya hidangan langit ini sesuai permintaan Hawariyun dan sahabat Nabi Isa As. Dari sudut pandang isi dan kuantitas, surah Al-Maidah ini adalah salah satu dari surah Thuwal (yang panjang) dan merupakan salah satu surah terbesar Al-Quran.

Bagaimana Sistem Pemerintahan Khalifah Abu Bakar?

 

CONTOHTEKS.NET – Perkembangan Sejarah peradaban Islam sejak wafatnya Nabi Muhammad saw mulai mengalami kemajuan yang begitu pesat. Hal ini terjadi, sejak kepemimpinan Islam mulai dipegang para Khulafaur Rasyidin yang ditunjuk umat Islam langsung pada masa itu. Pada Masa Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itulah Islam mulai membuka diri terhadap dunia luar dengan mengadakan beberapa perluasan wilayah kekuasaan. […]

Sejarah Singkat Nabi Musa

 

CONTOHTEKS.NET – Nabi Musa dilahirkan di Negeri Mesir pada masa pemerintahan Raja Firaun, ibunya bernama Yukabad dan ayahnya bernama Imran bin Yashar. Raja Firaun seorang Raja yang lalim dan kejam. Waktu itu dikeluarkan undang-undang apabila ada bayi lahir laki-laki, harus dibunuh dan apabila lahir bayi wanita dibiarkan hidup saja. Ketika Musa lahir, ibunya takut sekali, […]

Arti Kata Dhomir

 

CONTOHTEKS.NET – Dalam bahasa indonesia, Dhomir adalah ‘kata ganti’. Seperti ‘aku’, ‘kamu’, ‘kita’ dan ‘dia’. Dhomir dalam bahasa arab ada 14. Sedangkan dalam bahasa inggris dan bahasa Indonesia jumlah kata ganti hanya 7. Dhomir adalah Isim Mabni, yaitu Isim yang tidak berubah harokat akhirnya baik dalam keadaan rofa, nashob maupun jarr sehingga kalau di i’rob […]

Apa yang Dimaksud dengan Mad Jaiz Munfasil

 

CONTOHTEKS.NET – Menurut Bahasa Mad Artinya Panjang. Sedangkan Dalam Pengertian Ilmu Tajwid Mad Adalah Memanjangkan Bunyi Huruf Hijaiyah Karena Adanya Pertemuan Antara Huruf Hijaiyah Yang Berharakat Fathah Bertemu Dengan Alif Mati, Huruf Hijaiyah Berharakat Dhammah Bertemu Dengan Wau Mati, Dan Huruf Hijaiyah Berharakar Kasrah Bertemu Huruf Ya’ Mati. Huruf Mad Ada Tiga Yaitu Alif, Wau, […]

Shalat Berjamaah – Pengertian, Hukum, Syarat-Syarat dan Fungsinya dalam Kehidupan

 

CONTOHTEKS.NET –   I. Pengertian dan Hukum Shalat Berjamaah   Shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Salah seorang bertindak sebagai imam dan lainnya menjadi makmum. Hukum shalat berjamaah ialah sunah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Pahala melaksanakan shalat berjamaah sebanyak 27 derajat dibandingkan shalat seorang diri. Ada banyak ayat […]

Hadist Mengenai Larangan Su'udzon

 

CONTOHTEKS.NET – Suudzon adalah selalu memandang buruk segala hal. Melihat orang tersenyum dikira memaki, orang yang diam dikira sombong, ada yang rajin infak dikiranya sok darmawan, orang yang rajin ke msjid dituduh alimunuddin alias sok alim, orang yang bersikap kritis dianggap melawan, orang yang selalu mentaati perintah diangap tidak kreatif dan tidak punya inisiatif, orang […]

Isi Pokok Surah Al-Fatihah

 

CONTOHTEKS.NET – Dilansir dari wikipedia, Surah Al-Fatihah (Arab: الفاتح , al-Fātihah, “Pembukaan”) adalah surah pertama dalam al-Qur’an. Surah ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah merupakan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Qur’an. Surah ini disebut Al-Fatihah (Pembukaan), karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. […]